Preview

Obstetrics, Gynecology and Reproduction

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Orudzhova E.A., Samburova N.A., Anichkova E.V., Gotsiridze K.E., Bitsadze V.O. Thrombophilia in the pathogenesis of fetal growth retardation. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2021;15(2):189-200. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2021.223

Views: 293


ISSN 2313-7347 (Print)
ISSN 2500-3194 (Online)