Preview

ЕFFECTIVENESS OF THE DRUG MELATONIN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING AND COMBINED EXTRAGENITAL PATHOLOGY

Full Text:

Abstract

Сurrently optimization of therapy approaches is the actual in management of women with abnormal uterine bleeding combined with extragenital pathology. Study objective: to increase the treatment effectiveness of abnormal uterine bleeding in fertile women with presence of concomitant extragenital pathology by studying the hormonal levels
and to develop pathogenetically substantiated treatment regimen. Materials and  Methods: a prospective trial of 96 fertile women with abnormal uterine bleeding concomitant extragenital pathology. All patients received a standard hemostatic
therapy, 48 women additionally administered melatonin (Group 1), and 48 women received standard therapy without melatonin (group 2). 23 patients without any gynecologic and extragenital pathology comprised Group 3 (control group). Results: melatonin usage during treatment of uterine bleeding in fertile women with combined extragenital pathology: to increasing levels of cortisol, which indicates the possibility of a more rapid formation of the adaptation syndrome; stabilizes the endogenous melatonin; normalizes the ratio of estrogen and progesterone levels, optimizing hormonal balance, regardless of the original background and level of the breach, and thus increases the efficiency of the treatment of uterine bleeding, which is important for practical medicine.

About the Author

E. N. Tananakina
Lugansk State Medical University (Lugansk, Ukraine)
Ukraine


References

1. Anisimov V.N. Melatonin: role in the body, applying in the clinic [Melatonin: rol' v organizme, primenenie v klinike]. St. Petersburg. 2007; 40 s.

2. Anisimov V.N. Russkii meditsinskii zhurnal. 2007; 25: 1915-1918.

3. Anisimov V.N. Aging of the female reproductive system and melatonin [Starenie zhenskoi reproduktivnoi sistemy i melatonin]. St. Petersburg. 2008; 44 s.

4. Arushanyan E.B., Beier E.V. Uspekhi fiziol. nauk. 2012; 43 (2): 82-100.

5. Bodryagova O.І. Obґruntuvannya diferentsіiovanikh metodіv lіkuvannya disfunktsіonal'nikh matkovikh krovotech u zhіnok pіzn'ogo reproduktivnogo vіku. Doct, diss. (Justification differentiated treatment of dysfunctional uterine bleeding in women of late reproductive age). Dr. diss. Kiev. 2008. 20 s.

6. Vdovichenko Yu.P., Shamrai V.A. Zdorov'e zhenshchiny. 2012; 1: 118-120.

7. Dimitriev D.A. Sex hormones in the regulation of the cardiovascular system: Proc. Allowance [Polovye gormony v regulyatsii deyatel'nosti serdechno-sosudistoi sistemy: ucheb. Posobie]. Cheboksary. 2009; 128 s.

8. Ermolaeva S.V. Patogeneticheskaya korrektsiya endotoksikoza pri disfunktsional'nykh matochnykh krovotecheniyakh. Doct, Diss. (Pathogenetic correction of endotoxemia with dysfunctional uterine bleeding). Moscow. 2010; 81 s.

9. Kaladze N.N, Soboleva E.M., Skoromnaya N.N. Zdorov'e rebenka. 2010; 2 (23): 156-166.

10. Milyutina Yu.P. Rol' geroprotektornykh peptidov pineal'noi zhelezy i melatonina v korrektsii narushenii gipotalamicheskoi regulyatsii reproduktivnoi funktsii. Doct, Diss. (Role geroprotective peptides and pineal melatonin in the correction of hypothalamic regulation of reproductive function). Dr. diss. SPb. 2010; 138 s.

11. Sapronov N.S. Hormones of the hypothalamicpituitary-ovarian system and brain [Gormony gipotalamo-gipofizarno-ovarial'noi sistemy I mozg]. St. Petersburg. 2009; 591 s.

12. Tatarchuk T.F., Shevchuk T.V., Ivasyuk E.I. Zdorov'e zhenshchiny. 2009; 42 (6): 17-18.

13. Tatarchuk T.F., Kosei N.V., Tutchenko T.N., Kapshuk I.N. Reproduktivnaya endokrinologiya. 2012. 1 (3): 74-78.

14. Tatarchuk T.F. Genderna meditsina. 2010; 2: 78-88.

15. Shcherbatykh Yu.V. Psychology of stress [Psikhologiya stressa]. Moscow. 2008; 304 s.

16. Shcherbatykh Yu.V. The psychology of stress and methods of correction [Psikhologiya stressa i metody korrektsii]. St. Petersburg. 2007; 256 s.

17. Yaglov V.V. Reproduktivnoe zdorov'e zhenshchiny. 2007; 9 (6): 25-29.

18. Jung B., Ahmad N. Melatonin in cancer management: progress and promise. Cancer Res. 2006; 15: 9789-9793.

19. Yasuo S., Yoshimura S., Ebihara H.W. Melatonin transmits photoperiodic signals through the MT1 melatonin receptor. J. Neurosci. 2009; 29: 2885-2889.

20.

21.

22.


Review

For citations:


Tananakina E.N. ЕFFECTIVENESS OF THE DRUG MELATONIN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING AND COMBINED EXTRAGENITAL PATHOLOGY. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2014;8(3):31-38. (In Russ.)

Views: 826


ISSN 2313-7347 (Print)
ISSN 2500-3194 (Online)