Preview

Obstetrics, Gynecology and Reproduction

Advanced search

NEW DIDACTIC MEANS СREATION OF A MEDICAL HIGHER SCHOOL TEACHER AS FACTOR OF HIS PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL COMPETENCIES DEVELOPMENT

Full Text:

Abstract

The article considers the problem of professional-pedagogical competencies development of the Higher Medical School teacher. It is revealed dependence of improving quality of students’ professional training from the level of the teacher’s psychological-pedagogical and methodical competence. The article describes the process of teacher’s developing of the new didactic means – «Student’s Study-book» and «Student’s Collection of reference tables and reference cards» as the index of teacher’s professional-pedagogical competencies development.

About the Authors

O. M. Kolomiets
The State Education Institution of Higher Professional Training The First Sechenov Moscow State Medical University under Ministry of Health of the Russian Federation
Russian Federation


N. A. Makatsariya
The State Education Institution of Higher Professional Training The First Sechenov Moscow State Medical University under Ministry of Health of the Russian Federation
Russian Federation


I. V. Khamani
The State Education Institution of Higher Professional Training The First Sechenov Moscow State Medical University under Ministry of Health of the Russian Federation
Russian Federation


References

1. Gal'perin P.Ya. Psychology of thinking and teaching about the gradual formation of mental actions. Study of thinking in Soviet psychology [Psikhologiya myshleniya i uchenie o poetapnom formirovanii umstvennykh deistvii. Issledovaniya myshleniya v sovetskoi psikhologii]. Moscow. 2006; 249 s.

2. Kolomiets O.M. Vestnik MGLU. A series of educational anthropology. 2007; 531: 91-101.

3. Kolomiets O.M. Self-organization of teacher pedagogical activity [Samoorganizatsiya prepodavatelem pedagogicheskoi deyatel'nosti]. Moscow. 2011; 222 s.

4. Lifshits V.Ya., Nechaev N.N. Teacher of high school activities as an evolving process. Improving the efficiency of psycho-pedagogical training of university teachers. Ed. AV Petrovsky and LS Sergent [Deyatel'nost' prepodavatelya vuza kak razvivayushchiisya protsess. Povyshenie effektivnosti psikhologopedagogicheskoi podgotovki prepodavatelei vuzov. Pod red. A.V. Petrovskogo i L.S. Serzhana]. Moscow. 1988; 6-22.

5. Novikov A.M. Methodology of educational activity [Metodologiya uchebnoi deyatel'nosti]. Moscow. 2005; 176 s.

6. Formation of systems thinking in education: studies. manual for high schools. Ed. ZA Reshetova [Formirovanie sistemnogo myshleniya v obuchenii: ucheb. posobie dlya vuzov. Pod red. Z.A. Reshetovoi]. Moscow. 2002; 344 s.

7.

8.


Review

For citations:


Kolomiets O.M., Makatsariya N.A., Khamani I.V. NEW DIDACTIC MEANS СREATION OF A MEDICAL HIGHER SCHOOL TEACHER AS FACTOR OF HIS PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL COMPETENCIES DEVELOPMENT. Obstetrics, Gynecology and Reproduction. 2014;8(3):71-75. (In Russ.)

Views: 258


ISSN 2313-7347 (Print)
ISSN 2500-3194 (Online)